Markkinoiden mahdollisuudet

Tarjoamme erikoistunutta sijoitusneuvontaa ja yritysten tukipalveluja hyvin tuottavilla toimialoilla. Asiakkaidemme investoinnit palautuvat takaisin korkealla tuotto-osuudella (ROI, Return-On-Investment).

Maatalous

Sijoittajille on tarjolla mahdollisuuksia yhteisyrityksiin paikallisten kumppaneiden kanssa. Kenian valtionhallinto on avaamassa yksityiselle kilpailulle monia toimialoja, kuten sokerin- ja puuvillantuotantoa, elintarvikkeiden vientiteollisuutta ja kastelujärjestelmien kehittämistä.

 

Uusiutuva energia

Kenian hallitus on ottamassa käyttöön syöttötariffijärjestelmän houkutellakseen yksityisiä investointeja. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian kaupallistamiselle.

Tieto- ja viestintäteknologia

Kenian tieto- ja viestintäteknologia-alan markkinoiden arvellaan olevan noin 800 miljoonaa dollaria kokonaisuudessaan. Kenia on myös globaalisti tunnettu alan kehityksestä, joka onkin paljon edellä verrattuna muihin lähimarkkinoihin.

Ympäristö ja luonnonvarat

Ympäristöalalla on paljon mahdollisuuksia. Ne vaihtelevat ilmastonmuutoksen sopeutumisen ratkaisuista valuma-alueiden suojeluun, taloudellisesti kannattavien mineraalivarojen kestävään hyödyntämiseen ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon.

Infrastruktuuri

Kenia suunnittelee valtion infrastruktuurin päivittämis- ja laajentamisohjelmaa. Samalla avautuu runsaasti erilaisia infrastruktuuriprojekteja, jotka pitävät sisällään myös kiinnostavia mahdollisuuksia sijoittajille tulevina vuosina.

Rakentaminen

Väkiluvun kasvaessa ja edullisen asumisen kysynnän lisääntyessä muodostuu samalla monia mahdollisuuksia erilaiselle rakennusteollisuudelle. Tällä hetkellä kysyntää on esimerkiksi asuin- ja teollisuusrakennuksille, sekä erilaisille kaupallisille rakennusprojekteille.

Tehkäämme yhteistyötä rakentaaksemme vahvoja liiketoimintoja

→ Ota yhteyttä