Mitä teemme

Tarjoamme asiantuntevaa sijoitusneuvontaa ja tukipalveluja korkeasti tuottavilla toimialoilla, jotka käsittävät seuraavat edustavat strategiset painopistealueet. Nämä alueet pyrkivät varmistamaan, että asiakkaamme menestyvät pitkäaikaisesti pitämällä yllä heidän tuottoisaa kasvua ja kilpailukykyä – Afrikan mantereella.

1 / Suorat ulkomaiset investoinnit

Pystymme auttamaan yritystoimintojen monipuolistamisessa. Voimme luoda strategisesti tarkoituksenmukaisia ratkaisuja emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja yhteisyritysten muodostamisessa. Olemme mukana yritysten fuusioissa ja edesautamme asiakkaitamme saamaan omistustensa oikeuttamaa päätösvaltaa yhtiöissä.

Ota selvää

2 / Pääomasijoittaminen

Avustamme yksityisiä ja institutionaalisia sijoittajia investoimaan osakesalkkuihin, joissa on korkea tuotto-odotus.

Ota selvää

3 / Kumppanuudet julkisella ja yksityisillä sijoitusmarkkinoilla

Osakesalkkuihin sijoittamisen ohella avustamme luomaan kumppanuuksia yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. Pystymme muodostamaan uudenlaista vastuunjaon ja omistamisen malleja yhteistyössä paikallishallintojen kanssa.

Ota selvää

4 / Valmiuksien kehittäminen

Järjestämme vuosittain korkeatasoisia yritysseminaareja, jotka keskittyvät liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen kysymyksiin. Pidämme myös vuosineljänneksittäin B2B työpajoja ja symposiumeja.

Ota selvää

/

keskitymme muutamiin korkeatuottoisiin toimialoihin luodakseen asiakkailleen mahdollisuuden mahdollisimman korkeisiin sijoitustuottoihin. Näitä aloja ovat mm. maatalous, uusiutuva energia , terveydenhuolto, FinTech, ICT –teknologia, koulutus, teollisuusala, infrastruktuuri sekä rakennukset ja rakentaminen.

→ Anna meidän kertoa enemmän tai Opi lisää