PALVELUT /

Suora ulkomaiset investoinnit

Keskeiset palvelut

Suorat ulkomaiset investoinnit (FDI): FDI:ssä autamme yrityksiä onnistuneesti monipuolistamaan yrityksiensä etuja ja toimia vakiintuneiden emoyhtiöiden, tytäryritysten, sulautumisien ja yhteisyritysten ja hankkimalla määräysvaltaa kohdeyrityksestä.

Edustavat mahdollisuudet – Kenian markkinat

 

Ympäristö ja luonnonvarat: Kenia maana on autuutettu ympäristöllä, johon kuuluu laaja joukko ensisijaisia sijoitusalueita. Ympäristöala vaihtelee ilmastonmuutoksen ennustamisesta ja sopeutumisesta valuma-alueiden suojeluun, taloudellisesti kannattavien mineraalivarojen kestävään hyödyntämiseen ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Yllä mainitut tukevat tekijät kuvaavat huomattavien tuottojen kasvattamisen mahdollisuutta erilaisille mahdollisille sijoituksille.

Rakentaminen: Kenialla on hyvin kehittynyt rakennusala laadukkaalla insinööritaidolla ja rakennus ja arkkitehtuuri suunnittelupalveluiden ollessa valmiiksi saatavilla. Tämä ala on tällä hetkellä nousussa Kenya Urban Transport Infrastructure Programme -ohjelman alaisen teiden ja siltojen kunnostamisen ja uudelleenrakentamisen myötä.

Tuotantoteollisuus: Tämä ala on pääsääntöisesti maatalouteen perustava ja se on tärkeässä asemassa lisäämällä arvoa maataloustuotoksiin edestakaista yhteyksiä maatalousalalla. Kuitenkin vientiin suuntautunut tuotanto on Kenian teollisuuspolitiikan päätarkoitus, sillä valtio pyrkii nostamaan tuotteiden markkinaosuutta alueellisella markkinoilla 7:stä prosentista 15%: iin ja kehittää erikoistuotteita aiemmin oleville ja uusille markkinoille. Näiden uudistusten myötä Kenia edistää erityistalousalueita (Special Economic Zones – SEZ:ejä), teollisuusalueita ja -klustereita, pienten ja keskisuurten tuotantoyrityksiä, erikoistuotteiden kehittämistä ja tutkimus- ja kehitystyön tulosten kaupallistamista.

Pyydä tarjous

Odotamme innolla  yhteistyökumppanuutta kohti vahvojen liiketoimintojen rakentamista.

→ Ota yhteyttä