Renewable Energy Event Registration

TIETOA MEISTÄ

Tieto, eheys ja uskottavuus

Olemme sijoitusneuvontaan erikoistunut yritys. Lähtökohtamme on luoda sijoituksille korkeaa tuottoa ja samalla mahdollistaa sijoituskohteen selviytyminen ja menestyminen haastavissa ympäristöllisissä ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Toimintamme perustuu sijoituskohteen huolelliseen vastuullisuus- ja vaikuttavuusarviointiin. Strategiamme mukaisesti pyrimme tukemaan eettisesti korkeatasoisen kulttuurin muodostumista. Olemme asiantunteva, luotettava ja osaava kumppani näissä ratkaisuissa. Tämä strategia on yhdenmukainen meidän yritysidentiteetin kanssa, joka korostaa korkean eettisen kulttuurin esittämistä – Tieto, eheys ja uskottavuus.

Mitä teemme

Asiantuntemuksemme tarjoaa onnistuneita ratkaisuja siihen, kuinka yksityishenkilöt, yhteisösijoittajat, yritykset ja valtiot voivat tehdä tuottavia sijoituksia Afrikkaan. Johtavan tytäryhtiömme African Strategic-Forumin (ASF) avulla avustamme afrikkalaisia yksityisyrityksiä ja hallituksia luomaan tarkoituksenmukaisia kumppanuuksia järjestökentän toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kouluttaa ennen kaikkea hyvään hallintoon ja eettisiin periaatteisiin sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.

Yhteiskunnallinen arvonlisäys

Tavoitteemme on tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa. Toimimalla kanssamme varmistatte pitkäkestoisen menestyksen. Toimintamme lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan hyvä liiketoiminta muodostuu hyvän liiketoiminnan tekemisestä. Autamme siis asiakkaitamme rakentamaan kestävää liiketoimintaa ja kestäviä yrityksiä. Asiantuntemuksellamme, osaamisellamme ja laajalla kokemuksellamme pystymme auttamaan liiketoiminnan laajentamisessa Afrikan mantereella. Tällä hetkellä mahdollisuuksien kirjo Afrikassa näyttääkin lähes loputtomalta. Investoimalla Afrikkaan on mahdollista saada käyttöön myös valtavasti inhimillistä pääomaa. Toimintatapamme edesauttaa siten myös köyhyyden poistamista ja tarjoaa paikallisille uusia elinkeinomahdollisuuksia.

Meidän Näkemys, Tehtävä ja Tarkoitus

Näkemys:

Olemme merkittävin yhteistyökumppani, joka luo kestäviä yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välisiä verkostoja Afrikkaan.

Tehtävä:

Varmistamme, että asiakkaamme pystyvät rakentamaan kestäviä ja menestyviä liiketoimia Afrikassa.

Tarkoitus:

Takaamme kaikille sidosryhmillemme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen arvonlisäyksen.

Miksi valita meidät?

Seuraavat osaamisemme ydinalueet kertovat miksi olemme asiantunteva ja osaava yhteistyökumppani:

(1) Yhteistyökumppaneiden laaja ja monipuolinen verkosto. Tällä hetkellä verkostossamme on mukana sijoituskohdemarkkinoiden merkittävimmät toimijat. Näihin kuuluu muun muassa kauppakamareja, valtion rahoituslaitoksia, yksityispankkeja ja pörssijärjestöjä.

(2) Onnekkaat menestys kokemukset. Meillä on vaikuttava määrä kokemusta onnistuneesti avustaneen lukemattomia määriä tyytyväisiä sijoittajia saadakseen komean pääoman tuoton heidän sijoituksilleen.

(3) Onnistuneet sijoituskokemukset. Meillä on runsaasti kokemusta onnistuneista sijoitustoimista. Monet tyytyväiset sijoittajat ovat saaneet merkittäviä tuottoja sijoituksillaan juuri meidän avustuksellamme.

(4) Kilpailukykyiset hinnat. Pidämme toimeksiantojemme palkkiot kohtuullisina ja varmistamme aina asiakkaidemme tyytyväisyyden.

(5) Monipuoliset täydentävät palvelut. Yleensä asiakassuhteemme jatkuvat myös sen jälkeen, kun toimeksiannon sopimusehdot on täytetty. Tarjoamme monia ns. jälkisijoituspalveluja, kuten neuvontaa ja tukea strategisissa kysymyksissä sekä sovittelua mahdollisissa riitatilanteissa. Kaikki tämä ilman lisämaksua.

Strategiset painopistealueet

Meillä on asiantuntemusta erityisesti seuraavilla hyvin tuottavilla toimialoilla: maatalous, uusiutuva energia, terveydenhuolto, FinTech, tieto- ja viestintäteknologia, opetus, infrastruktuuri, rakentaminen sekä muu teollisuus. Toimimme periaatteella, jonka mukaan sijoitukset palautuvat huomattavina tuottoina takaisin (ROI, Returns-On-Investment). Tarjoamme sijoitusneuvontaa ja tukipalveluja erityisesti seuraavilla strategisilla ydinalueilla:

Lue lisää palveluistamme

Teemme työtä ja takaamme, että asiakkaamme menestyvät ja pystyvät ylläpitämään kilpailukykyä ja tuottavaa kasvua.

→ Anna meidän kertoa enemmän